KALİTE YÖNETİMİ

  • KALİTE POLİTİKASI;
             Toplam kalite felsefesi içinde,
  1. Müşteri memnuniyetini sağlamak
  2. Şirket markamızın en iyi şekilde temsilini sağlamak
  3. Çalışanların sürekli gelişimini ve mutluluğunu sağlamak
  4. Ürün ve süreçlerin etkinliğini artırmak
  5. Doğaya ve çevreye duyarlı olmak
  6. Tedarikçilerimizle işbirliğini geliştirmek.
  • KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ;
    Proseslerin sistematik bir şekilde tanımlanması ve yönetimi ile proseslerin birbirleriyle olan etkileşiminin sağlanması; bunların da , Kalite El Kitabında yer alan prosedürler ve talimatlar çerçevesinde yönetimi, denetlenemesi ve raporlanması suretiyle kalite sistem yönetimi gerçekleştirilir.                 

-->